RegencyPark

HỆ THỐNG CƠ KHÍ

Thiết kế, thi công hệ thống Cơ khí cho cao ốc và nhà máy:

 • Hệ thống Thông gió và Điều hóa không khí
 • Hệ thống Thông gió và lọc khí
 • Hệ thống Phòng cháy chữa cháy
 • Hệ thống Cấp nước
 • Hệ thống Thoát nước
 • Hệ thống Phân phối khí
 • Xử lý và Lọc nước thải
 • Hệ thống lò hơi
 • Hệ thống Quản lý tòa nhà
 • Hệ thống Cấp nước Thành phố
 • Hệ thống Thoát nước Thành phố